about me _ o mě


My name's Alex (on the internet I usually go by the nick lexik or lexik_wtf).

Stuff I care and occasionally write about (in czech most of the time tho) (incomplete list):

  • computers, privacy and decentralization
  • ecology, climate justice and (permaculture) gardening
  • social justice, human rights
  • astronomy
  • my local hackerspace

These are my political beliefs, according to 8values.github.io:

8values

And here's my political compass:

politicalcompass.org


Jsem Alex (na internetu mě obvykle najdete pod nickem lexik nebo lexik_wtf).

Co mě zajímá a o čem občas píšu (většinou česky) (nekompletní seznam):

  • počítače, soukromí a decentralizace
  • ekologie, klimatická spravedlnost a (permakulturní) zahradničení
  • sociální spravedlnost, lidská práva
  • astronomie
  • pražský hackerspace brmlab

Moje politické názory, podle 8values.github.io:

8values

A můj politický kompas:

politicalcompass.org